La cèdula d’habitabilitat – Cedula Osona

Video explicatiu del procés de tramitació de la cèdula d’habitabilitat.